Kişisel Özellikler Nedir ?

Gözlerinin neden anneninki gibi olduğunu hiç merak ettin mi? Ya da saç renginiz neden dedenize benziyor? Ya da neden siz ve kardeşleriniz özellik paylaşıyorsunuz? Bu fiziksel özellikler, özellikler olarak bilinir onlar ebeveynlerden miras ve dıştan ifade edilir.

Anahtar Noktalar: Özellikler

  • Özellikler, fenotipimizde harici olarak ifade edilen ebeveynlerimizden miras kalan özelliklerdir.
  • Herhangi bir özellik için, bir gen çeşiti (alel) babadan ve bir de anneden alınır.
  • Bu gen çeşitlerinin (alel) ifadesi, baskın veya resesif olsun yada olmasın, soytürü belirler.

Biyoloji ve genetikte, bu dış ifadeye (veya fiziksel özellikler) fenotip denir . Fenotip görünür olandır , genotip , DNA’mızda temel olarak fenotipte fiziksel olarak neyin ifade edildiğini belirleyen gen bileşimidir.

Özellikler Nasıl Belirlenir?

Özellikler bireyin genotipiyle belirlenir, DNA’daki genlerin toplamı. Bir gen, bir kromozomun bir kısmıdır. Bir kromozom DNA’dan oluşur ve bir organizma için genetik materyali içerir. İnsanların yirmi üç çift kromozomu vardır. Çiftlerin yirmi ikisine otozom denir. Otozomlar genellikle erkeklerde ve kadınlarda çok benzerdir. Son çift, yirmi üçüncü çift, cinsiyet kromozomu setidir. Bunlar erkeklerde ve kadınlarda çok farklıdır. Bir dişinin iki X kromozomu varken, bir erkekte bir X ve bir Y kromozomu vardır.

Özellikler Nasıl Miras Alınmaktadır?

Özellikler bir nesilden diğerine nasıl geçiyor? Bu, gametler birleştiğinde olur . Bir yumurta bir sperm tarafından döllendiğinde, her bir kromozom çifti için, babamızdan bir tane, bir annemizden bir kromozom alırız.

Belirli bir özellik için, babamızdan alel , annemizden bir alel olarak bilinen şeyi alırız. Bir alel, bir genin farklı bir şeklidir. Belirli bir gen fenotipte ifade edilen bir özelliği kontrol ettiğinde, bir genin farklı formları fenotipte gözlemlenen farklı özellikleri gösterir.

Basit genetikte, alleller homozigoz veya heterozigoz olabilir. Homozigoz , aynı allelin iki kopyasına sahipken, heterozigoz ise farklı allellere sahiptir.

Baskın Özellikler vs. Resesif Özellikler

Aleller basit baskın ve resesif özellikler ile ifade edildiğinde, miras kalan aleller fenotipin nasıl ifade edildiğini belirler. Bir bireyin iki baskın alleli olduğu zaman, fenotip baskın özelliktir. Benzer şekilde, bir birey bir baskın alel ve bir resesif alel olduğunda, fenotip hala baskın özelliktir.

Baskın ve resesif özellikler basit görünse de, tüm özelliklerin bu basit kalıtım düzenine sahip olmadığını unutmayın. Diğer genetik kalıtım kalıpları, eksik baskınlık , birlikte baskınlık ve poligenik kalıtım içerir . Genlerin kalıtımsal hale getirilmesinin karmaşıklığından dolayı, belirli desenler bir şekilde tahmin edilemez olabilir.

Resesif Özellikler Nasıl Oluşur?

Bir bireyin iki resesif aleli olduğunda, fenotip resesif özelliğidir. Örneğin, bir dilin yuvarlanıp atılmayacağını belirleyen iki ya da bir gen versiyonunun olduğunu varsayalım, Baskın olan bir allel, büyük bir ‘T’ ile sembolize edilir. Diğer alel, resesif olan, biraz küçük ‘t’ ile sembolize edilir. Her biri heterozigot olan (iki farklı alleli olan) özellik için iki dil silindirinin evlendiğini varsayalım. Bu, her biri için (Tt) olarak gösterilecektir.

Baskın Özellikler ve Resesif Özellikler tablosu
Kişisel Özelliklerin oluşması

Bir kişi babadan bir (t), sonra anneden bir (t) miras aldığında, resesif aleller (tt) kalıtsaldır ve kişi dilini yuvarlayamaz. Yukarıdaki resimden meydanında görülebileceği gibi, bu zamanın yaklaşık yüzde yirmi beşi olacaktı. (Bu dil yuvarlamasının sadece resesif kalıtım örneği sağlama uğruna olduğunu unutmayın. Dil yumarlama etrafında mevcut düşünme, tek bir genden daha fazlasını içerdiğini gösterir ve bir zamanlar sanıldığı kadar basit değildir).

Garip Miras Alınan Özelliklerin Diğer Örnekleri

Uzun bir ikinci ayak parmağı ve ekli kulak memeleri genellikle bir gen kalıtımının iki baskın / resesif alel formunu izleyen bir “tuhaf özellik” örneği olarak gösterilmektedir. Yine de, kanıtlar hem ekli kulak memesinin hem de daha uzun ikinci ayak kalıtımının oldukça karmaşık olduğunu göstermektedir.

Bilim ve Düşünce
Bilim ve Düşünce'de, öğrenmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğuna ve bu büyük ilhamın bir soruyla başladığına inanıyoruz. İster bilim, tarih, matematik ya da din ile ilgili olsun, derinlemesine makalelerimiz size akıllı, bilgili ve emin olmak için ihtiyaç duyduğunuz cevapları ve bilgileri sağlar.

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi giriniz

Diğer Konularımız

Cırcır Böcekleri Size Dışardaki Sıcaklığı Gerçekten Söyleyebilir Mi?

Doğru mu, yanlış mı: Cırcır böcekleri, sıcak zamanlarda daha çok ve soğuk olduğunda daha yavaş cıvıldarlar; bundan dolayı cırcır böcekleri doğanın termometreleri olarak kullanılabilir...

1950’lerin En Önemli Filmleri

1950'lerin filmleri bazen 1960'ların ve 70'lerin ikonik sineması tarafından gölgede bırakılmıştı. Ancak, 1950'lerin anıtsal açıdan önemli filmleri olmadığını varsaymak bir hata olurdu. Küresel sinemanın...

Yasaklanan – Yasaklı Kitaplar: Tarihçe ve Alıntılar

Kitaplar herhangi bir nedenden dolayı yasaklanabilir. İçerdikleri tartışmalı içerik siyasi, dini, cinsel veya diğer gerekçelerle "saldırgan" bulunursa, halkın toplumsal normlara uymayan fikir, bilgi veya...

Saçlar Neden Beyazlar: Beyaz Saç Sebebleri

Yaşlandıkça saçın neden beyaz hale geldiğini ve beyazlaşmayı önlemek veya en azından yavaşlatmak için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? İşte...

Amerikada Finansal Yardım İçin CSS Profili Nedir?

CSS Profili üniversite bursları ve bursları için Amerikada federal olmayan bir uygulamadır. Profil, çoğu özel olmak üzere yaklaşık 400 kolej ve üniversite tarafından istenmektedir....