Kaynama Noktası Yükselmesi Anlatımı

Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası çökmesi, buhar basıncının düşmesi ve ozmotik basınç, kolligatif özelliklerin örnekleridir. Bunlar, bir numunedeki parçacıkların sayısından etkilenen maddenin özellikleridir.

Kaynama Noktası Yüksekliği Tanımı

Kaynama noktası yükselmesi, bir çözeltinin saf çözücüden daha yüksek bir kaynama noktasına sahip olacağı şekilde, bir başka bileşik eklendiğinde bir sıvının (bir çözücü) kaynama noktası arttığında ortaya çıkan bir olgudur. Kaynama noktası yükselmesi, uçucu olmayan bir çözünen saf bir çözücüye eklendiğinde meydana gelir.

Kaynama noktası yükselmesi bir çözelti içindeki çözünmüş parçacıkların sayısına bağlı olsa da, kimlikleri bir faktör değildir. Çözücü-çözünen etkileşimler, kaynama noktası yükselmesini de etkilemez.

Kaynama noktasını doğru bir şekilde ölçmek ve böylece kaynama noktası yükselmesinin oluşup oluşmadığını ve kaynama noktasının ne kadar değiştiğini tespit etmek için ebülyoskopi adı verilen bir araç kullanılır.

Kaynama Noktası Yüksekliği Örnekleri

Tuzlu suyun kaynama noktası, saf suyun kaynama noktasından daha yüksektir. Tuz, çözelti içerisinde iyonlara ayrışan bir elektrolittir, bu nedenle kaynama noktası üzerinde nispeten büyük bir etkiye sahiptir. Şeker gibi elektrolitlerin de kaynama noktasını arttırdığını unutmayın. Bununla birlikte, bir elektrolit olmayan çoklu partiküller oluşturmak için ayrışmadığından, kütle başına çözünür bir elektrolitten daha az bir etkiye sahiptir.

Kaynama Noktası Yükselme Denklemi

Kaynama noktası yükselmesini hesaplamak için kullanılan formül Clausius-Clapeyron denklemi ve Raoult yasasının bir birleşimidir. Çözeltinin uçucu olmadığı varsayılmıştır.

=ΔTb = Kb · bB

Ancak

  • ΔTb kaynama noktası yükselmesisi
  • Kb, çözücüye bağlı olan ebülyoskopi sabittir.
  • bB, çözeltinin molalitesidir (tipik olarak bir tabloda bulunur)

Bu nedenle, kaynama noktası yükselmesi, kimyasal bir çözeltinin molal konsantrasyonuyla doğrudan orantılıdır.

Bilim ve Düşünce
Bilim ve Düşünce'de, öğrenmenin hiç bitmeyen bir süreç olduğuna ve bu büyük ilhamın bir soruyla başladığına inanıyoruz. İster bilim, tarih, matematik ya da din ile ilgili olsun, derinlemesine makalelerimiz size akıllı, bilgili ve emin olmak için ihtiyaç duyduğunuz cevapları ve bilgileri sağlar.

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi giriniz

Diğer Konularımız

10 İlham Verici, Baba Sözleri

Her zaman baba rolü oynamak yorucu bir iş olabilir. Babalar, bazen kendi ailelerini bile görmezden gelirken, bazen de takdir edilmeyip ve hatta istenmeyebilirler. Böyle...

Korumacılığın Artılarını ve Eksilerini Anlamak

Korumacılığın Artılarını ve Eksilerini Anlamak  Korumacılık, hükümetlerin diğer ülkelerden rekabeti önlemeye veya sınırlamaya çalıştığı bir tür ticaret politikasıdır. Özellikle yoksul ya da gelişmekte olan ülkeler için...

Yasaklanan – Yasaklı Kitaplar: Tarihçe ve Alıntılar

Kitaplar herhangi bir nedenden dolayı yasaklanabilir. İçerdikleri tartışmalı içerik siyasi, dini, cinsel veya diğer gerekçelerle "saldırgan" bulunursa, halkın toplumsal normlara uymayan fikir, bilgi veya...

Frank Stella Kimdir?

Frank Stella Kimdir? Ressam ve Heykeltıraş  Frank Stella (12 Mayıs 1936 doğumlu), Soyut Dışavurumculuğun duygusallığını reddeden Minimalist bir üslup geliştirdiği bilinen Amerikalı bir sanatçıdır . En eski ünlü eserleri genelde siyah renktedir....

Amerika Birleşik Devletlerinde Siyasi Partiler Nasıl Çalışıyor?

Cumhuriyetçilerin ve Demokratların İşlevleri ve Sorumlulukları Siyasi bir parti, politika konularında kendi değerlerini temsil eden adayları seçmek için çalışan, benzer düşünen insanların örgütlü bir organıdır. ABD'de güçlü...